Vi skapar

hållbar affärsutvecklingDe flesta av oss skapar i vardagen. Vi förändrar, vi förbättrar och vi utvecklar.


Vi inom Barbless är personer som har gjort det, i många år. Vi har skapat och vill fortsätta skapa olika typer av hållbara projekt tillsammans med våra kunder.


Kontakta oss för mer information.

Uppkopplad

Jobba

Pausa

Planera

Presentera

Fortsätta utveckla

Hållbarhet


Vi som företag står upp för goda värderingar och stödjer

globalt hållbarhetsarbete.


Vi vill gärna arbeta med kunder som kan bidra till att vi når målen.

 

Megatrendernas produkter och digitaliseringsmöjligheterna måste ofta kopplas samman med var världen är på väg för att skapa störst värde i kedjan. Men behöver det vara på bekostnad av naturen? 


Barbless betyder hullingslös - för oss innebär att vårt fotavtryck (footprint) på jorden ska vara så litet som möjligt och eftertänksamt.


Vi vill skapa så miljövänliga produkter, projekt och tjänster som det går med så

låg energiåtgång som möjligt i hela leverantörs- och

distributionskedjan.